Oppland Metall Industriområde

Alle bedrifter innenfor industriområdet har sin virksomhet innenfor gjenvinning av jern, metaller og andre produkter som skal tilbakeføres til industrien som råvarer for ny produksjon.
Vi fokuserer på miljøet i alle ledd av prosessen. Både når det gjelder innsamling, transport og bearbeiding.

Alle bedrifter er sertifisert i.h.t. NS ISO 9001/2000 og NS ISO 14001/2000. Industriområdet er registrert i EMAS. Industriområdet dekker 50 000 m2, har faste dekker tilknyttet eget renseanlegg. Industriområdet er det eneste i sitt slag i Norge med renseanlegg for overvann. De resterende områdene består av produksjons og lagerbygninger og kjøreområder.

Anlegget er godt utbygd med binger for lagring av de forskjellige jern og metallfraksjonene. Vårt kvalitets- og miljøsystem har rutiner for mottak, bearbeiding og lagring av alle varer. Vi tilbyr også containerservice og transport, samt miljørapportering i forhold til mottatte og behandlede mengder og kvaliteter. Bedriftene på området tilbyr totale gjenvinningsløsninger for jern, metaller, EE avfall og andre gjenvinnbare fraksjoner.